Pilot0040

Fischer-Tropsch Gas-naar-Vloestof 

De bedrijfseigen REG Fischer-Tropsch gas-to-liquids (Tropsch gas- naar-vloeistof - GTL) technologie is ontwikkeld door onze Synthetic Fuels Divisie en biedt de mogelijkheid syngas om te zetten in ultra-schone, milieuvriendelijke brandstof en chemicaliën. Deze technologie heeft 61 patenten en is volledig gedemonstreerd in de vroegere Catoosa Demonstration Facility (CDF) (70 vaten per dag), wat de eerste volledig geïntegreerde GTL-installatie in Noord Amerika was. Brandstoffen geproduceerd bij de CDF zijn uitgebreid getest in verbrandingstesten binnen het laboratorium en via veldproeven met vrachtwagens en grondverzetmachines in Alaska’s Denali National Park. Vanwege zijn superieure verbrandingseigenschappen, vergeleken met op traditionele aardolie gebaseerde vliegtuigbrandstoffen, heeft de Amerikaanse luchtmacht verschillende veldproeven gedaan met als hoogtepunt de succesvolle B-52 Flying Fortress demonstratie in september 2006.

Een ander doel van de REG-technologie is om de voordelen te realiseren van het bouwen van een installatie met een kleinere 'footprint' vergeleken met de traditionele GTL-technologie: lagere investeringen en ontwikkeling van vooralsnog onwinbaar aardgas.

Footer Border